toilaaithe's Recent Activity

 1. toilaaithe đã đăng chủ đề mới.

  CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 300KG.

  Thông số kỹ thuật : Cân Bàn T31P-(30kg x 0.01kg) Cân Bàn T31P-(60kg x 0.01kg) Cân Bàn T31P-(100kg x 0.01kg) Cân Bàn T31P-(150kg x 0.02kg)...

  Diễn đàn: Dịch vụ khác

  17/8/18 lúc 10:04
 2. toilaaithe đã đăng chủ đề mới.

  CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 150KG.

  Thông số kỹ thuật : Cân Bàn T31P-(30kg x 0.01kg) Cân Bàn T31P-(60kg x 0.01kg) Cân Bàn T31P-(100kg x 0.01kg) Cân Bàn T31P-(150kg x 0.02kg)...

  Diễn đàn: Dịch vụ khác

  16/8/18 lúc 09:12
 3. toilaaithe đã đăng chủ đề mới.

  CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 120KG

  hông số kỹ thuật : Cân Bàn 60kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn 100kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn 120kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn 150kg Sai Số 0.02kg Cân Bàn...

  Diễn đàn: Dịch vụ khác

  15/8/18 lúc 09:15
 4. toilaaithe đã đăng chủ đề mới.

  CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 100KG

  Thông số kỹ thuật : Cân Bàn 30kg Sai Số 0.001kg Cân Bàn 60kg Sai Số 0.005kg Cân Bàn 100kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn 150kg Sai Số 0.02kg Cân Bàn...

  Diễn đàn: Dịch vụ khác

  14/8/18 lúc 09:12
 5. toilaaithe đã đăng chủ đề mới.

  CÂN BÀN JWP (JADEVER TAIWAN)

  Thông số kỹ thuật : Cân Bàn JWP-(30kg x 0.01kg) Cân Bàn JWP-(60kg x 0.01kg) Cân Bàn JWP-(100kg x 0.01kg)cân điện tử tại hà nội Cân Bàn...

  Diễn đàn: Dịch vụ khác

  11/8/18